V Klatovech opět zaujal Atila.

     Parkurem úrovně ST* vyvrcholil 60.ročník Ceny Klatov. Na zkráceném parkuru finále pro nejlepších 10 dvojic ze základního kola nechyboval pouze Jiří Tměj s valachem 80/872 Atilou (Carrera VDL, Dency po Sobarde-E) chovu Dany Kováčové z Týna nad Vltavou. Obratný a pozorný valach byl zároveň nejmenším koněm, který do soutěže odstartoval.

Martina Kůstková

Atila Atila

<< Zpět

www.studbookcs.cz