Přehlídka, ukončení 80ti denního testu a výběry hřebců do plemenitby, Hradišťko 2018.

Ve dnech 1. až 3. listopadu, za na tuto dobu nezvykle pěkného počasí, uspořádal Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v České republice (CS) v Hradišťku u Sadské přehlídku 3 a 4 letých hřebců zařazených do 80ti denního testu, vyhodnocení testu a výběr některých hřebců do plemenitby. Dále pak přehlídku dvouletých hřebců a jejich výběr do plemenitby a přehlídku starších hřebců, kteří rovněž aspirovali na výběr do plemenitby.


Přehlídka hřebců zařazených do 80ti denního testu, vyhodnocení testu a výběr hřebců do plemenitby.

Do 80ti denního testu bylo původně zařazeno celkem 22 hřebců převážně německého, holandského nebo belgického chovu, pouze 4 hřebci českého chovu (3 plemene ČT a 1 plemene CS). Na Hradišťku se pak představilo celkem 20 hřebců, 2 hřebci ze zdravotních důvodů z testu odstoupili. Hřebci byli rozděleni do dvou sekcí, skokové (14) a drezurní (6). Všichni hřebci se představili „na ruce“ na tvrdém podkladu, ve skoku ve volnosti a v drezurní úloze. Hřebci skokové sekce pak ještě na parkuru.

Pří hodnocení hřebců byl pak kladen větší důraz v sekci skokové na vlastnosti důležité pro skokového koně, především skokové vlohy, sílu a dynamiku odrazu, techniku končetin, stylu skoku a práci hřbetu. U drezurních hřebců pak především na mechaniku a uvolněnost pohybu, přijímání pomůcek a předpoklady k výkonu. Komise složená především z jezdců, trenérů a chovatelů pracovala ve složení Ing. Petr Žlumov, Jan Chýle, Rudolf Doležal, Jiří Kotyza, pro skokovou sekci pak Alois Starosta a pro sekci drezurní Libuše Půlpánová.

Výsledková tabulka>


Z těchto hřebců byli do plemenitby v rámci populace koní CS vybráni ve skokové sekci hřebci LETHAGO Z (Levisto x Carthago Z), LAMOUR Z (Levisto x Nabab de Reve), KIRITAN (Kannan x For Ever Jump), LAIDAL (Lyjanero x Marobud xx), KANNARCO (Kannan x Winningmood van de Arenberg), CHRISTIAN LIBERTY (Christian x Cannavaro), CAIVANO (Cornet obolensky x Contact Me), BANNANY (Quintero´s Cassiny x Cent Timpex) a JOKE OF THE YEAR (Baloubet du Rouet). V sekci drezurní pak hřebci QUANDO UNICO (Quantensprung x Fidertanz), SENSATION (Sir Heinrich x Casparino), VANCOUVER (Van Vivaldi x Converter), LOYD (Lloyd George x Exorbitant xx), a D´ESPOIR (Destano x L´Espoir).

Vybraní hřebci zahraničních majitelů budou našim chovatelům k dispozici převážně formou zmraženého, případně i chlazeného semene, hřebec D´Espoir bude na sezonu 2019 pronajat do Zemského hřebčince Tlumačov. Bližší informace zveřejníme následně na našich Web stránkách.

Bannany Can

Cardente Cardente

D´Espoir D´Espoir

Fairy Fairy

Joke of the Year Kannarco

Kiritan Kiritan

Laidal Quando Unico

Sensation Vancouver

Carnelian

Christian Liberty Laidal

Lethago Z Sensation

SprehePřehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby.

Předvedeno bylo celkem 9 mladých hřebců, 5 zahraničních plemen a 4 českého chovu (ČT). Hřebci byli posouzeni na tvrdém podkladu a ve skoku ve volnosti. K omise pracovala ve složení Ing. Zdeněk Müller, CSc., Ing Petr Žlumov, Ing. Dušan Vantroba, Jiří Kotyza a Rudolf Doležal.

Do plemenitby byli vybráni 4 hřebci. Nejlépe byl hodnocen hřebec BLACK and White (Hickstead White x Gavi) chovatele Pavla Zahoře z Horšovského Týna, dalším nejlépe hodnoceným byl hřebec LEONIDAS (Lord Weingard x Walzerkönig) chovatele Petra Vančury Slatiny, dále pak hřebec QUAREZZO van´t ZANDVEN) a dále QUATAR-N (Leandro VG x Vagabond de la Pomme).

All In All In

Aragon Aragon

Ares Ares

Baham Baham

Black a White Black a White

Black a White Black a White

Black a White

Leonidas Leonidas

Lorenzo VDL Lorenzo VDL

Quarezzo Quarezzo

Quatar-N


Přehlídka starších hřebců.

Ve skupině starších hřebců bylo představeno 5 kvalitních hřebců HE´S BLUE (Mr. Blue x Heartbreaker), CHARLES BLUE (Chacco-Blue x Carrico), CASSAL OIL TEAM (Casal x Ramiro), FLIPPER SUN (Flipper d´Elle x Narcos II) a IKARES ( I´am Special de Muze x Chin Chin). Komise ve stejném složení jako u dvouletých hřebců měla v tomto případě jednoduchou práci, všichni hřebci byli do plemenitby vybráni.

Cassal oil team Cassal oil team

Flipper Sun Flipper Sun

Charles Blue Charles Blue

Ikares Ikares

He´s Blue

<< Zpět

www.studbookcs.cz