>Poslední kvalifikace do drezurních KMK - Hradišťko.

28.8.2018 proběhly soutěže pro mladé koně před chystaným finále KMK.

Dva koně PK CS v kat. 4letých jezdila Karolína Šimáčková z TJ Agro Cheb Nebanice - v úloze 4Ú obsadila 3.místo s UNISIMO (Simonetti x Sinuhet) a 4.místo s klisnou UNIKA (Norman x Acros) 71,80%.

5.místo patřilo klisně CS CARAMELLA (Quantchen Gluck x Cordalme) s Petrou Charvátovou za 71%.

Mezi 5tiletými byl druhým nejlepším koněm PK CS TANGO (Diamante x Florestano) z Karolínou Šimáčkovou s 72,80%.

6tileté koně zastupoval z PK CS ČUPA ČUPS (Norman x Atlas), s Jennie Kaasovou z Pegasu Děpoltovice jeli za 62,80%.

Poslední soutěž st. S - JU/2018 vyhrála CS LEGION (Sinuhet x Dw-7) opět s Karolinou Šimáčkovou (64,66%).

Horses SVKWB in the final competitions for young horses.

ČupaČups
foto Ivana Maršálková
Tango
foto Ivana Maršálková

Unisimo
foto Ivana Maršálková
Caramela
foto Ivana Maršálková

<< Zpět

www.studbookcs.cz