Příjem přihlášek hřebečků CS do testační odchovny v ZH Písek do 15. září 2011.

Informace pro zájemce o umístění hřebečků ročníku 2011, narozených v rámci PK CS, do testační odchovny v ZH Písek:
Závazné přihlášky zasílejte do 15. září 2011 na e-mail: schcs@studbookcs.cz, info na tel. 603 525 377.
Náležitostí přihlášky je registrační číslo a jméno hřebečka, jméno a adresa majitele a kontakt na majitele.
Hřebeček musí být řádně registrován v Ústřední evidenci koní ve Slatiňanech.

<< Zpět

www.studbookcs.cz