IV. výstava teplokrevných hříbat - v Tachově.

V sobotu dne 6.10.2018 se konala již 4. výstava hříbat slovenského teplokrevníka a hříbat ostatních evropských teplokrevných plemen. Výstavu pořádal Spolek chovatelů sportovních koní ve spolupráci se Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v Čechách. Zúčastnilo se 21 hříbat ( vzhledem k termínu v říjnu úctyhodný počet , prodej, odstav apod.). Akce proběhla v areálu Oldstaj Oldřichov Ing. M.Pěchoučka , na venkovní jízdárně, za nádherného slunečného počasí, které přilákalo i poměrně velký počet diváků. Na akci se podíleli i sponzoři, za čož jim patří velké poděkování ( Bodit Tachov, Oldstaj Oldřichov, Petra Vraná, M.Kodadová, Zahradnictví P.Suttr a manželé Hanákovi).

Komise pracovala ve složení MVDr. J. Muller, Ing. D. Vantroba a M. Koza.

Hříbata byla rozdělena do čtyř oddělení ( hřebečci CS, klisničky CS, hřebečci ostatních teplokrevných plemen, klisničky ostatních teplokrevných plemen) z každého oddělení byl vyhlášen vítěz, dále pak vítěz mezi Slovenskými teplokrevníky, hříbaty ostatních plemen a celkový vítěz výstavy.

Hříbata CS

Hřebečci konečné pořadí

   1. Grand Boy ( 2216 Brando H ,matka po 852 Bentley Kletečka) M.Krausová Pláň
   2. Pikeur Du Ruet ( 5245 Pezetas, matka po 855 Palisco) P.Vraná Stráž nad Ohří

Klisničky konečné pořadí

   1. Cinnamon Donth ( 1053 Guidam Sohn, matka po Casdorff) D.Donthová Rosnice
   2. Black Rose ( 2216 Brando H, matka po 410 Carol) P. Vraná Stráž nad Ohří
   3. Costarika ( 2015 Tarzan, matka po 709 Jaspis) M. Hanousek Hlohová
   4. Dancing Bride ( 2015 Tarzan, matka po 817 Atlas) O.Macán Chudenice
   5. Go Cigi Go ( 2049 Go-On TS, matka po 709 Jaspis)
   6. Colinn ( 1475 Caruso, matka po 623 Landprinz) P.Vraná Stráž nad Ohří
   7. Gomica ( 1942 Warness ZH, matka po Rainbow for life)
   8. Candira (2076 Carebis, matka po 792 Acordino T) M.Kotrbová Stráž

Celková vítězka kategorie Slovenský teplokrevník Cinnamon Donth.Hříbata ostatních teplokrevných evropských plemen

Hřebečci ostatních teplokrevných plemen konečné pořadí

   1. John Clayton Earl ČT ( 2015 Tarzan, matka po 7O9 Jaspis) M. Matala Kokašice
   2. Fares Nero Oldenburg (Delatio, matka po Samba Hit III) M. Poeschl, Horšovský Týn
   3. Zorro ČT ( 2015 Tarzan, matka Zefira)

Klisničky ostatních teplokrevných plemen konečné pořadí

   1. Jolly Dream ČT( 1053 Guidam Sohn, matka po 895 Phill) I.Cepková, Vysoká Libyně
   2. Amanda ČT ( 2227 Monaco, matka po 2997 Aristo Z) M.Jiroušková Kvíčala
   3. Hortenzie ČT ( 1449 Caro ZH, matka po 709 Jaspis) A. Kletečková Třemešné
   4. Chantall ČT ( 1053 Guidam Sohn, matka po Chardonnay Z) Rýdlovi Blatnice
   5. Susanne SL bav.tepl. ( 2190 Iniesta, matka po Stalypso) S. leuchter Milevo
   6. Georgir ČT ( 2225 Cola, matka po 918 Alois) Ing. I. Rúžičková
   7. Wieke Felicity oldenburg ( Diatendro, matka po 577 Rock´n Roll) M. Peschl Horšovský Týn
   8. Inés ČT ( 2190 Iniesta, matka po 2644 Fou´d Amour) B. Bláhová Česká Bříza

Celková vítězka kategorie ostatní teplokrevná plemena Jolly Dream.Na závěr byla vyhodnocena vítězka celé výstavy a tou se stala Jolly Dream chovatelky a majitelky Ivety Cepkové z Vysoké Libyně u Kralovic.


Všem vystavovatelům patří dík za účast na výstavě a gratulace za odchov velmi pěkné kolekce všech hříbat, organizátorům akce za bezproblémový průběh akce a za zajištění i boxového ustájení pro všechny klisny , za obětavou práci při náročné přípravě akce, sponzorům za poskytnuté dary , předvaděčúm M.Hanouskovi a D,Pospěchovi a majiteli areálu Ing. Pěchoučkovi za poskytnutí prostor, personálu a občerstvení.Šampionka Cinnamon Donth Šampionka Cinnamon Donth

Šampionka Cinnamon Donth

Komise

Moderátor Jan Chýle

Black Rose Candirra

Colinn Costarika

Dancing Bride M Go Cigi Go.jpg

Gomica Grand Boy

Pikeur du Rouet

<< Zpět

www.studbookcs.cz