Výkonnostní zkoušky mladých klisen CS v roce 2003 - 2012


www.studbookcs.cz